Sản phẩm nổi bật

Yến chưng 150ml

Yến chưng 150ml

100.000₫
Chân yến thô

Chân yến thô

2.600.000₫
Yến tổ thô

Yến tổ thô

2.500.000₫
Yến tinh sợi dài

Yến tinh sợi dài

3.400.000₫
Yến tinh sợi ngắn
Nhất Phẩm Yến

Nhất Phẩm Yến

- 5% 3.800.000₫ 4.000.000₫

Giỏ hàng

0
0
Giỏ hàng